Digicommissaris

Digitale magazines 2014–2017

Open magazine

all magazines

E#06 – Digitale overheid: nooit af

03-02-2018

De afgelopen jaren heeft de Digicommissaris tweewekelijks geblogd. Daarnaast zijn er diverse interviews met hem afgenomen. Ook zijn er een aantal e-magazines uitgegeven door Bureau Digicommissaris. In dit magazine blikken we terug op een paar opvallende en richtinggevende uitspraken van de Digicommissaris en koppelen we deze aan de actualiteiten van nu.

E#05 – Ruimte maken voor digitale ambities

23-10-2017

Voor wie een beetje gevoel heeft voor de ontwikkeling in de digitale wereld van de overheid is het geen verrassing: eindelijk is het onderwerp op de politiek-bestuurlijke tafel gekomen. Het regeerakkoord geeft richting aan een paar duidelijke ambities en het is aan de ministersploeg om er invulling aan te geven. Dit e-magazine is een weerslag van die ambities en de acties die worden ingezet om resultaten te halen.

E#04 – Mens centraal: van metafoor naar actie

12-01-2017

Wordt het in 2017 erop of eronder voor de digitale overheid? Of liever: is de overheid in staat te voldoen aan de verwachting van de mensen in de informatiemaatschappij? Spelen de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren al in op de veranderingen, die het onvermijdelijke gevolg zijn van technologische vernieuwing? Het derde Digiprogramma, dat in nauw overleg en overeenstemming met alle overheidspartijen in het Nationaal Beraad is voorbereid, is in ieder geval een noodzakelijke basis daarvoor. Immers, de digitale overheid kan niet zonder een betrouwbare infrastructuur. Dat geldt voor het stelsel van basisregistraties, voor standaarden en interconnectiviteit, voor onmisbare digitale voorzieningen als de Berichtenbox en voor digitale identificatie en authenticatie.

E#03 – Samen leggen we de digitale basis

11-11-2016

Bij de totstandkoming van het nieuwe Digiprogramma (verwachte publicatie begin 2017) rees toch even de vraag: kiezen wij ook voor een nieuwe slogan? ‘Succesvol digitaal, stel mensen centraal’ bleek echter nog steeds actueel.

E#02 – Samenwerken aan één digitale overheid

28-06-2016

Het Digiprogramma 2016 / 2017 bundelt de ambities en activiteiten van de Nederlandse overheid op het gebied van digitalisering voor de duur van twee jaar. De Digicommissaris heeft het Digiprogramma opgesteld samen met medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en departementen. In dit magazine vindt u alle ontwikkelingen rondom de GDI. Wat zijn de prioriteiten? Wat gaat er op verschillende belangrijke thema’s gebeuren?

E#01 – Digitale overheid: inhoud, sturing en financiën met elkaar verbonden

01-10-2014

Nationaal beraad agendapunt #3 – Het Nationaal Beraad komt 10 februari 2015 bijeen om besluiten te nemen over de digitale overheid. Er wordt gesproken over de inhoud van het Digiprogramma en over de structurele financiële onderbouwing ervan. De basis wordt op orde gebracht. Het Nationaal Beraad maakt tevens afspraken over de sturing: er komt één lijn die gehanteerd wordt door gemeenten, provincies, waterschappen, de grote en kleine uitvoeringsorganisaties en de departementen van de Rijksoverheid.