Digitale overheid:
inhoud, sturing én financiën met elkaar verbonden.

Nationaal Beraad agendapunt #3

Het Nationaal Beraad komt 10 februari 2015 bijeen om besluiten te nemen over de digitale overheid. Er wordt gesproken over de inhoud van het Digiprogramma en over de structurele financiële onderbouwing ervan. De basis wordt op orde gebracht. Het Nationaal Beraad maakt tevens afspraken over de sturing: er komt één lijn die gehanteerd wordt door gemeenten, provincies, waterschappen, de grote en kleine uitvoeringsorganisaties en de departementen van de Rijksoverheid.

OP DE AGENDA

3. Verbinden van inhoud, sturing én financiën

3a. Financiering GDI 2015-2019

3b. Digiprogramma

3c. Sturing: Regieraden

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Bericht

Verstuur